plakat official

20180713 141727Zaplanowana w ramach zadania pn. „Poznajemy Łódzkie” wizyta studyjna do Muzeum w Łowiczu oraz Skansenu w Maurzycach odbyła się zgodnie z założeniami projektu i wyczerpała przewidywany program działania. W piątek 13 lipca 2018 r. 46-osobowa grupa udała się na Stary Rynek w Łowiczu, przy którym znajduje się Muzeum Ziemi Łowickiej. Z uwagi na liczbę uczestników zwiedzanie odbywało się w dwóch grupach, oczywiście wraz z przewodnikami, którzy opowiadali o historii Księstwa i wskazywali na eksponaty znajdujące się w zbiorach. Z uwagi na fakt, iż zdecydowaną większość zwiedzających stanowiły Panie, ich zachwyt wzbudziły charakterystyczne dla regionu stroje ludowe, wycinanki, kwiaty z bibuły oraz wyroby z ceramiki. 

p1110352Stowarzyszenie "Aktywni dla Gminy Żelechlinek", wskazując na tożsamość regionalną, podjęło się realizacji projektu zakładającego promocję pszczelarstwa i tradycji związanych z tym zawodem. W tym właśnie celu Zarząd Stowarzyszenia nawiązał współpracę z nauczycielami Szkoły Podstawowej w Żelechlinku i zaprosił do udziału w wizytach studyjnych w pasiece Państwa Nowickich zlokalizowanej na terenie gminy. Odzew był natychmiastowy, wobec czego dość szybko wyłoniono grupę około 80 uczniów. Wizyty zaplanowano na czas 9 i 10 maja 2018 r. Program wizyt przewidywał część teoretyczną, prezentację pasieki wraz z pokazaniem ula od tzw. "środka" oraz część warsztatową, w czasie której młodzież wykonywała m.in. świece z węzy pszczelej. Aby osiągnąć efekt w postaci ugruntowania wiedzy, zaproszono uczniów do udziału w turnieju na "Najlepszą rodzinę pszczelą", w ramach którego zawodnicy musieli wykazać się wiedzą zdobytą w czasie wizyt studyjnych. Były testy, prace plastyczne, a na koniec konkurencja kulinarna obejmująca przygotowanie i prezentację potraw na bazie miodu. Podsumowanie projektu miało miejsce w czasie imprezy kulturalnej pn. Miodobranie, podczas której można było skosztować ww. przysmaków oraz obejrzeć prace konkursowe. Dla uczestników ufundowano drobne upominki, a dla najlepszych nagrody rzeczowe.

Resort finansów przekazał PAP dane o zadłużeniu poszczególnych gmin w odniesieniu do liczby mieszkańców oraz całkowitym długu samorządów na koniec 2017 r.

Jak wynika z danych ministerstwa, największy dług per capita ma gmina Będków, z zadłużeniem na poziomie 1.661 zł na mieszkańca. Na drugim miejscu znalazł się Inowłódz z zadłużeniem na jednego mieszkańca w wysokości 1.648 zł. Zaskoczeniem może okazać się gmina Ujazd, najbogatsza gmina w naszym powiecie, która znalazła się na trzecim miejscu w rankingu gmin powiatu tomaszowskiego z zadłużeniem 1.628 zł na mieszkańca.